5 korzyści płynących z wdzięczności w miejscu pracy

Doskonalenie Siebie

Korzyści z wdzięczności w miejscu pracy

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre organizacje mają zadowolonych i zadowolonych pracowników oraz wyższą produktywność?

Co powiesz na szefa, który nigdy nie ma dla ciebie słowa zachęty ani uznania? Kogoś, kto nigdy nie wydaje się doceniać Twojej ciężkiej pracy, innowacyjnych pomysłów lub doceniać Twojego wkładu. To samo można powiedzieć o współpracownikach. Jak by się to czuło? Na pewno nieszczęśliwy i niezadowolony.

Różnica polega na okazywaniu wdzięczności w jej niezliczonych formach – uznanie, uznanie, zachęta, akceptacja, uznanie, wsparcie, zaufanie, pewność siebie, zapewnienie… Lista jest długa.Okazywanie wdzięczności odgrywa kluczową rolę w spójności organizacji – jak dobrze współpracują pracownicy, aby osiągnąć sukces.

Brak wdzięczności może być frustrujący dla pracownika, ale jeszcze bardziej dla osób pełniących rolę lidera. Kiedy członkowie zespołu nie doceniają nawzajem swoich wysiłków i zaangażowania, okaże się to jako nieudane przywództwo.

Liderzy mogą wiele zrobić, aby zaszczepić kulturę wdzięczności w miejscu pracy. Może to poprawić atmosferę, prowadząc do szczęśliwszej siły roboczej, bliższych więzi, a ostatecznie do zwiększonej produktywności.

Oto kilka powodów, aby praktykuj wdzięczność w miejscu pracy.

1. Wdzięczność jest wyrazem uznania dla jednostki

Większość organizacji oferuje nagrody za wyniki i osiąganie celów pracy. To uznanie, choć mile widziane, nie daje pełnej satysfakcji. Brakuje tutaj uznania. Podczas gdy uznanie jest nagrodą za wykonaną pracę, uznanie jest akceptacją wartości jednostki.

Nawet podczas celebrowania i cieszenia się z sukcesów związanych z pracą, oklaskiwanie talentu i zaangażowania poszczególnych osób może mieć ogromny wpływ na atmosferę w organizacji. Większość pracowników chce czegoś więcej niż zachęt i nagród. A Świetnie sobie poradziłeś, praca dobrze wykonana lub poklepanie po plecach może zdziałać cuda.

Indywidualna ocena nie musi ograniczać się do spraw związanych z pracą. Cechy pracowników, takie jak umiejętność motywowania innych, organizowania wydarzeń, rozmawiania z ludźmi, a nawet ich wysiłki w budowaniu relacji między członkami zespołu za pomocą ich przekomarzania się, mogą być zachęcane, doceniane i doceniane.

2. Wdzięczność jest korzystna dla wszystkich

Wdzięczność jest jednym z gestów, które w równym stopniu przynoszą korzyść beneficjentowi, jak i dobroczyńcy. Tym bardziej w miejscu pracy.

Kiedy wysiłki poszczególnych osób w zespole są doceniane, są one motywowane do cięższej, bardziej spójnej pracy, aby osiągnąć więcej sukcesów dla zespołu. Organizacja z kulturą wdzięczności z pewnością będzie miała szczęśliwszą siłę roboczą i wyższą produktywność. Jest to układ korzystny dla wszystkich zainteresowanych.

3. Wdzięczność pomaga w budowaniu więzi

Ważne jest, aby członkowie zespołu pracowali razem jako całość, a nie jako rozłączne jednostki. Zdecydowanie nie przeciwko sobie. Razem moglibyście osiągnąć znacznie więcej.

Istnienie wdzięczności w miejscu pracy może pomóc w budowaniu relacji między członkami zespołu. Docenienie wkładu poszczególnych osób może pomóc we wzmocnieniu relacji.

Okazanie wdzięczności przynosi korzyści zarówno obdarowanemu, jak i obdarowanemu. Ma to pozytywny wpływ na jedno i drugie. To promuje zdrowe więzi między członkami zespołu. Prosty akt podziękowania lub słuszności może osiągnąć o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić.

4. Wdzięczność tworzy lepszych menedżerów

Miejsce pracy jest często stresujące, zwłaszcza jeśli pełnisz wiodącą rolę. Zarządzanie osobami z różnych środowisk, cech osobistych i talentów może być wyzwaniem w najlepszych czasach. Sprawienie, by pracowali razem jako silna, harmonijna jednostka, to nie lada zadanie.

Wdzięczność jest uważana za jedną z najłatwiejszych technik zarządzania stresem w organizacji. Może wyeliminować niepotrzebne napięcie wśród członków zespołu i skłonić ich do współpracy. Zdolność do zmuszenia jednostek do współpracy w zespole to cecha dobrego lidera.

Należy tutaj zauważyć, że wdzięczność nie ma takiego samego znaczenia dla wszystkich. Okaz wdzięczności musi być indywidualnie dopasowany do wymagań poszczególnych osób. Podczas gdy niektórzy mogą lubić publiczne uznanie, nieliczni woleliby prywatne z bardziej osobistym akcentem.

5. Wdzięczność ma pozytywny wpływ na kulturę pracy

Kultura lub atmosfera w organizacji ma duży wpływ na utrzymanie pracowników i przyciąganie nowych talentów. Współczesna siła robocza chce znacznie więcej niż wynagrodzenia i korzyści.

Najlepsi kandydaci na rynku pracy, którzy mają luksus wyboru, szukają miejsc pracy, w których ceniony jest ich talent i panuje koleżeństwo wśród pracowników. I sam fakt, że największa pula talentów uważa organizację za atrakcyjną, może wzmocnić jej wizerunek.

W tym celu wiele organizacji prowadzi krótkoterminowe programy promujące wdzięczność i uznanie w miejscu pracy. Może to być korzystne tylko wtedy, gdy praktyka jest aktywnie promowana i kontynuowana przez resztę roku.

Wskazówki dotyczące pielęgnowania wdzięczności w pracy

Kultura wdzięczności w organizacji musi zaczynać się od góry. Od kierownictwa zależy rozwój i utrzymanie atmosfery wdzięczności w organizacji. Można to zrobić na wiele sposobów, większość z nich przy minimalnych kosztach lub bez kosztów.

  • Osobiście dziękuj osobom za ich wkład.
  • Może to być uzupełnione kartkami z podziękowaniami.
  • Równie dobrze sprawdzają się listy z podziękowaniami w formie papierowej lub e-mailowej.
  • Podziękuj tym niewidzialnym pracownikom, którzy wolą pozostać w tle i nadal wykonywać dobrą pracę. Czyniąc to, szanuj ich skłonność do prywatności, jeśli taka istnieje.
  • Stwórz pracownikom możliwości wyrażania wdzięczności innym. Można to zrobić tworząc przestrzeń na spotkaniach zespołu, budując dedykowaną stronę internetową lub prowadząc dziennik wdzięczności.
  • Przestrzegaj jednego dnia w tygodniu jako dnia wdzięczności. Lub zorganizuj 2-3 dniowe programy promujące wdzięczność. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na wdzięczność i zachęcić do jej obecności i powszechności.
  • Zachęcaj pracowników do używania pozytywnych słów.
  • Umieść tablicę ogłoszeń z podziękowaniami, aby wyświetlić wiadomości wdzięczności.
  • Stwórz ścianę wdzięczności w pracy. To miejsce, w którym każdy może podzielić się tym, za co jest wdzięczny.
  • Organizuj ćwiczenia wdzięczności, takie jak wdzięczność Word Cloud. Używaj prostych podpowiedzi, takich jak za co jesteś dziś wdzięczny? albo za kogo jesteś dziś wdzięczny?. Wizualny wpływ tego ćwiczenia jest ogromny.
Związane z: Jak poprawić umiejętności krytycznego myślenia w pracy?
Końcowe myśli

Jedną z najlepszych rzeczy związanych z wdzięcznością jest to, że nic nie kosztuje dawcy w najprostszej formie. Inwestując minimalny wysiłek, czas i aplikację, możesz czerpać bogate dywidendy. Wprowadzając wdzięczność i uznanie, przywództwo może stworzyć środowisko w organizacji, w którym każdy członek zespołu jest doceniany, a wkład każdego doceniany.

Okazywanie wdzięczności może zwiększyć szczęście pracowników, zwiększając motywację i zaangażowanie. Promowanie wdzięczności w miejscu pracy może pomóc organizacji w tworzeniu zadowolonych pracowników, a także pozytywnie wpłynąć na wydajność zespołu i organizacji.

Krótko mówiąc, wdzięczność w miejscu pracy przekłada się na szczęśliwszą siłę roboczą i zwiększoną produktywność.

Rekomendowane lektury: